Netwerk

    Je Google Ads advertenties kunnen worden vertoond in de zoekmachine van Google zelf en in het Google Netwerk (Network). In de zoekmachine van Google worden ze naast en boven de zoekresultaten van gebruikers vertoond. Het Google Netwerk bestaat uit zoeksites, inhoudssites, andere producten en blogs. Volgens Google is het Google Netwerk het meest uitgebreide online advertentienetwerk dat wereldwijd 86 procent van alle internetgebruikers bereikt.