Maximum CPC (Maximum Cost Per Click)

    Dit zijn de door jou opgegeven maximale kosten per klik. De hoogte van deze maximum CPC bepaalt voor een groot deel de positie van een advertentie. De kwaliteitsscore van de Google Ads account speelt ook een rol bij de hoogte van deze positie. Google zal deze maximum CPC nooit overschrijden.