Google Ads script om geautomatiseerd te bieden op advertentiepositie

  Sturen op positie is niet altijd zinvol maar het kan blijken dat een bepaalde advertentiepositie de beste performance heeft. Het is uiteraard wel van belang dat er voldoende data is om een optimale positie te kunnen bepalen. Denk hierbij aan data over een lange periode (minimaal een half jaar) en enkele duizenden klikken en honderden conversies.

  Met dit Google Ads script kan er worden geboden op een exacte positie, bijv. 2.3. Dit gebeurt aan de hand van labels per zoekwoord. Het script analyseert ieder uur de positie van het gelabelde zoekwoord en stelt vervolgens de biedingen bij (omhoog én omlaag) om de gewenste positie te kunnen behalen.

  Script parameters

  var maxBid: Het maximale bod wat ingesteld mag worden om te voorkomen dat de CPC biedingen te ver oplopen.

  var minBid: Het minimale bod

  var firstPageMaxBid: Het maximale bod wat ingesteld wordt voor het bod op de eerste pagina.

  var dataFile: Er wordt een tekstbestand met daarin logging weggeschreven in Google Drive. Hierin staan de doorgevoerde wijzigingen. Met deze parameter kun je de naam van dit bestand aanpassen. Dit kan handig zijn als je dit script voor meerdere accounts gebruikt.

  var useFirstPageBidsOnKeywordsWithNoImpressions: Als deze parameter ‘true’ is dan zal het script zoekwoorden waar geen impressies op zijn geweest opbieden voor de eerste pagina, rekening houdende met de firstPageMaxBid parameter.

  Hoe dit script te gebruiken?

  Bepaal eerst de zoekwoorden waar je de positie van aan wilt passen. Label deze vervolgens met ‘Position’ gevolgd door de gewenste positie. Bijv: Position 2.3

  Ga vervolgens naar Bulkbewerkingen –> Scripts en voeg een nieuw script toe. Kopieer het onderstaande script hier en stel de gewenste parameters in.

  Geef de gebruiker toegang om het script uit te voeren en voer deze als voorbeeld uit. Indien de resultaten in orde zijn dan kun je het script opslaan.

  Maak vervolgens een planning om dit script ieder uur te draaien.

  tip: draai het script eerst met een paar zoekwoorden om na te gaan of de resultaten van dit script in orde zijn.

  Klik hier om het script als tekstfile te openen.

  /**
  *
  * Average Position Bidding Tool
  *
  * This script changes keyword bids so that they target specified positions,
  * based on recent performance.
  *
  * Version: 1.5
  * Updated 2015-09-28 to correct for report column name changes
  * Updated 2016-02-05 to correct label reading, add extra checks and
  * be able to adjust maximum bid increases and decreases separately
  * Updated 2016-08-30 to correct label reading from reports
  * Updated 2016-09-14 to update keywords in batches
  * Updated 2016-10-26 to avoid DriveApp bug
  * Google Ads Script maintained on brainlabsdigital.com
  *
  **/
   
  // Options
   
  var maxBid = 3.00;
  // Bids will not be increased past this maximum.
   
  var minBid = 0.15;
  // Bids will not be decreased below this minimum.
   
  var firstPageMaxBid = 0.90;
  // The script avoids reducing a keyword's bid below its first page bid estimate. If you think
  // Google's first page bid estimates are too high then use this to overrule them.
   
  var dataFile = "AveragePositionData.txt";
  // This name is used to create a file in your Google Drive to store today's performance so far,
  // for reference the next time the script is run.
   
  var useFirstPageBidsOnKeywordsWithNoImpressions = false;
  // If this is true, then if a keyword has had no impressions since the last time the script was run
  // its bid will be increased to the first page bid estimate (or the firsPageMaxBid if that is smaller).
  // If this is false, keywords with no recent impressions will be left alone.
   
  //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
  // Advanced Options
  var bidIncreaseProportion = 0.2;
  var bidDecreaseProportion = 0.2;
  var targetPositionTolerance = 0.3;
   
  //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
  function main() {
   
   var fieldJoin = ",";
   var lineJoin = "$";
   var idJoin = "#";
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   var files = DriveApp.getFilesByName(dataFile);
   if (!files.hasNext()) {
   var file = DriveApp.createFile(dataFile,"n");
   Logger.log("File '" + dataFile + "' has been created.");
   } else {
   var file = files.next();
   if (files.hasNext()) {
   Logger.log("Error - more than one file named '" + dataFile + "'");
   return;
   }
   Logger.log("File '" + dataFile + "' has been read.");
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   var labelIds = [];
   
   var labelIterator = Google AdsApp.labels()
   .withCondition("KeywordsCount > 0")
   .withCondition("LabelName CONTAINS_IGNORE_CASE 'Position '")
   .get();
   
   while (labelIterator.hasNext()) {
   var label = labelIterator.next();
   if (label.getName().substr(0,"position ".length).toLowerCase() == "position ") {
   labelIds.push(label.getId());
   }
   }
   
   if (labelIds.length == 0) {
   Logger.log("No position labels found.");
   return;
   }
   Logger.log(labelIds.length + " position labels have been found.");
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   var keywordData = {
   //UniqueId1: {LastHour: {Impressions: , AveragePosition: }, ThisHour: {Impressions: , AveragePosition: },
   //CpcBid: , FirstPageCpc: , MaxBid, MinBid, FirstPageMaxBid, PositionTarget: , CurrentAveragePosition:,
   //Criteria: }
   }
   
   var ids = [];
   var uniqueIds = [];
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   var report = Google AdsApp.report(
   'SELECT Id, Criteria, AdGroupId, AdGroupName, CampaignName, Impressions, AveragePosition, CpcBid, FirstPageCpc, Labels, BiddingStrategyType ' +
   'FROM KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT ' +
   'WHERE Status = ENABLED AND AdGroupStatus = ENABLED AND CampaignStatus = ENABLED ' +
   'AND LabelIds CONTAINS_ANY [' + labelIds.join(",") + '] ' +
   'AND AdNetworkType2 = SEARCH ' +
   'AND Device NOT_IN ["HIGH_END_MOBILE"] ' +
   'DURING TODAY'
   );
   
   var rows = report.rows();
   
   while(rows.hasNext()){
   var row = rows.next();
   
   if (row["BiddingStrategyType"] != "cpc") {
   if (row["BiddingStrategyType"] == "Enhanced CPC"
   || row["BiddingStrategyType"] == "Target search page location"
   || row["BiddingStrategyType"] == "Target Outranking Share"
   || row["BiddingStrategyType"] == "None"
   || row["BiddingStrategyType"] == "unknown") {
   Logger.log("Warning: keyword " + row["Criteria"] + "' in campaign '" + row["CampaignName"] +
   "' uses '" + row["BiddingStrategyType"] + "' rather than manual CPC. This may overrule keyword bids and interfere with the script working.");
   } else {
   Logger.log("Warning: keyword " + row["Criteria"] + "' in campaign '" + row["CampaignName"] +
   "' uses the bidding strategy '" + row["BiddingStrategyType"] + "' rather than manual CPC. This keyword will be skipped.");
   continue;
   }
   }
   
   var positionTarget = "";
   
   if (row["Labels"].trim() == "--") {
   continue;
   }
   var labels = JSON.parse(row["Labels"].toLowerCase()); // Labels are returned as a JSON formatted string
   
   for (var i=0; i<labels.length; i++) {
   if (labels[i].substr(0,"position ".length) == "position ") {
   var positionTarget = parseFloat(labels[i].substr("position ".length-1).replace(/,/g,"."),10);
   break;
   }
   }
   if (positionTarget == "") {
   continue;
   }
   if (integrityCheck(positionTarget) == -1) {
   Logger.log("Invalid position target '" + positionTarget + "' for keyword '" + row["Criteria"] + "' in campaign '" + row["CampaignName"] + "'");
   continue;
   }
   
   ids.push(parseFloat(row['Id'],10));
   var uniqueId = row['AdGroupId'] + idJoin + row['Id'];
   uniqueIds.push(uniqueId);
   
   keywordData[uniqueId] = {};
   keywordData[uniqueId]['Criteria'] = row['Criteria'];
   keywordData[uniqueId]['ThisHour'] = {};
   
   keywordData[uniqueId]['ThisHour']['Impressions'] = parseFloat(row['Impressions'].replace(/,/g,""),10);
   keywordData[uniqueId]['ThisHour']['AveragePosition'] = parseFloat(row['AveragePosition'].replace(/,/g,""),10);
   
   keywordData[uniqueId]['CpcBid'] = parseFloat(row['CpcBid'].replace(/,/g,""),10);
   keywordData[uniqueId]['FirstPageCpc'] = parseFloat(row['FirstPageCpc'].replace(/,/g,""),10);
   
   setPositionTargets(uniqueId, positionTarget);
   }
   
   Logger.log(uniqueIds.length + " labelled keywords found");
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   setBidChange();
   setMinMaxBids();
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   var currentHour = parseInt(Utilities.formatDate(new Date(), Google AdsApp.currentAccount().getTimeZone(), "HH"), 10);
   
   if (currentHour != 0) {
   var data = file.getBlob().getDataAsString();
   var data = data.split(lineJoin);
   for(var i = 0; i < data.length; i++){
   data[i] = data[i].split(fieldJoin);
   var uniqueId = data[i][0];
   if(keywordData.hasOwnProperty(uniqueId)){
   keywordData[uniqueId]['LastHour'] = {};
   keywordData[uniqueId]['LastHour']['Impressions'] = parseFloat(data[i][1],10);
   keywordData[uniqueId]['LastHour']['AveragePosition'] = parseFloat(data[i][2],10);
   }
   }
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   findCurrentAveragePosition();
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   //Batch the keyword IDs, as the iterator can't take them all at once
   var idBatches = [];
   var batchSize = 5000;
   for (var i=0; i<uniqueIds.length; i += batchSize) {
   idBatches.push(uniqueIds.slice(i,i+batchSize));
   }
   
   Logger.log("Updating keywords");
   
   // Update each batch
   for (var i=0; i<idBatches.length; i++) {
   try {
   updateKeywords(idBatches[i]);
   } catch (e) {
   Logger.log("Error updating keywords: " + e);
   Logger.log("Retrying after one minute.");
   Utilities.sleep(60000);
   updateKeywords(idBatches[i]);
   }
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   Logger.log("Writing file.");
   var content = resultsString();
   file.setContent(content);
   
   Logger.log("Finished.");
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   // Functions
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   function integrityCheck(target){
   var n = parseFloat(target, 10);
   if(!isNaN(n) && n >= 1){
   return n;
   }
   else{
   return -1;
   }
   
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   function setPositionTargets(uniqueId, target){
   if(target !== -1){
   keywordData[uniqueId]['HigherPositionTarget'] = Math.max(target-targetPositionTolerance, 1);
   keywordData[uniqueId]['LowerPositionTarget'] = target+targetPositionTolerance;
   }
   else{
   keywordData[uniqueId]['HigherPositionTarget'] = -1;
   keywordData[uniqueId]['LowerPositionTarget'] = -1;
   }
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   function bidChange(uniqueId){
   
   var newBid = -1;
   if(keywordData[uniqueId]['HigherPositionTarget'] === -1){
   return newBid;
   }
   
   var cpcBid = keywordData[uniqueId]['CpcBid'];
   var minBid = keywordData[uniqueId]['MinBid'];
   var maxBid = keywordData[uniqueId]['MaxBid'];
   
   if (isNaN(keywordData[uniqueId]['FirstPageCpc'])) {
   Logger.log("Warning: first page CPC estimate is not a number for keyword '" + keywordData[uniqueId]['Criteria'] + "'. This keyword will be skipped");
   return -1;
   }
   
   var firstPageBid = Math.min(keywordData[uniqueId]['FirstPageCpc'], keywordData[uniqueId]['FirstPageMaxBid'], maxBid);
   
   var currentPosition = keywordData[uniqueId]['CurrentAveragePosition'];
   var higherPositionTarget = keywordData[uniqueId]['HigherPositionTarget'];
   var lowerPositionTarget = keywordData[uniqueId]['LowerPositionTarget'];
   
   var bidIncrease = keywordData[uniqueId]['BidIncrease'];
   var bidDecrease = keywordData[uniqueId]['BidDecrease'];
   
   if((currentPosition > lowerPositionTarget) && (currentPosition !== 0)){
   var linearBidModel = Math.min(2*bidIncrease,(2*bidIncrease/lowerPositionTarget)*(currentPosition-lowerPositionTarget));
   var newBid = Math.min((cpcBid + linearBidModel), maxBid);
   }
   if((currentPosition < higherPositionTarget) && (currentPosition !== 0)) {
   var linearBidModel = Math.min(2*bidDecrease,((-4)*bidDecrease/higherPositionTarget)*(currentPosition-higherPositionTarget));
   var newBid = Math.max((cpcBid-linearBidModel),minBid);
   if (cpcBid > firstPageBid) {
   var newBid = Math.max(firstPageBid,newBid);
   }
   }
   if((currentPosition === 0) && useFirstPageBidsOnKeywordsWithNoImpressions && (cpcBid < firstPageBid)){
   var newBid = firstPageBid;
   }
   
   if (isNaN(newBid)) {
   Logger.log("Warning: new bid is not a number for keyword '" + keywordData[uniqueId]['Criteria'] + "'. This keyword will be skipped");
   return -1;
   }
   
   return newBid;
   
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   function findCurrentAveragePosition(){
   for(var x in keywordData){
   if(keywordData[x].hasOwnProperty('LastHour')){
   keywordData[x]['CurrentAveragePosition'] = calculateAveragePosition(keywordData[x]);
   } else {
   keywordData[x]['CurrentAveragePosition'] = keywordData[x]['ThisHour']['AveragePosition'];
   }
   }
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   function calculateAveragePosition(keywordDataElement){
   var lastHourImpressions = keywordDataElement['LastHour']['Impressions'];
   var lastHourAveragePosition = keywordDataElement['LastHour']['AveragePosition'];
   
   var thisHourImpressions = keywordDataElement['ThisHour']['Impressions'];
   var thisHourAveragePosition = keywordDataElement['ThisHour']['AveragePosition'];
   
   if(thisHourImpressions == lastHourImpressions){
   return 0;
   }
   else{
   var currentPosition = (thisHourImpressions*thisHourAveragePosition-lastHourImpressions*lastHourAveragePosition)/(thisHourImpressions-lastHourImpressions);
   if (currentPosition < 1) {
   return 0;
   } else {
   return currentPosition;
   }
   }
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   function keywordUniqueId(keyword){
   var id = keyword.getId();
   var idsIndex = ids.indexOf(id);
   if(idsIndex === ids.lastIndexOf(id)){
   return uniqueIds[idsIndex];
   }
   else{
   var adGroupId = keyword.getAdGroup().getId();
   return adGroupId + idJoin + id;
   }
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   function setMinMaxBids(){
   for(var x in keywordData){
   keywordData[x]['MinBid'] = minBid;
   keywordData[x]['MaxBid'] = maxBid;
   keywordData[x]['FirstPageMaxBid'] = firstPageMaxBid;
   }
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   function setBidChange(){
   for(var x in keywordData){
   keywordData[x]['BidIncrease'] = keywordData[x]['CpcBid'] * bidIncreaseProportion/2;
   keywordData[x]['BidDecrease'] = keywordData[x]['CpcBid'] * bidDecreaseProportion/2;
   }
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   function updateKeywords(idBatch) {
   var keywordIterator = Google AdsApp.keywords()
   .withIds(idBatch.map(function(str){return str.split(idJoin);}))
   .get();
   while(keywordIterator.hasNext()){
   var keyword = keywordIterator.next();
   
   var uniqueId = keywordUniqueId(keyword);
   
   var newBid = bidChange(uniqueId);
   
   if(newBid !== -1){
   keyword.setMaxCpc(newBid);
   }
   
   }
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
   function resultsString(){
   
   var results = [];
   for(var uniqueId in keywordData){
   var resultsRow = [uniqueId, keywordData[uniqueId]['ThisHour']['Impressions'], keywordData[uniqueId]['ThisHour']['AveragePosition']];
   results.push(resultsRow.join(fieldJoin));
   }
   
   return results.join(lineJoin);
   }
   
   //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
   
  }