Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/adorbit.nl/public_html/wp-content/plugins/unyson/framework/extensions/shortcodes/shortcodes/table/class-fw-shortcode-table.php on line 60
Google Ads script: Budget vs Spend - adOrbit Online Marketing

Google Ads script: Budget vs Spend

  Google Ads werkt altijd met dagbudgetten maar de meeste klanten werken met maandbudgetten. Dit Google Ads script zorgt ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de maandelijkse uitgaven in Google Ads, gespecificeerd per account. Je kunt dit script in een planning draaien waarmee je een overzicht gemaild krijgt met daarin o.a. de uitgaven per account, conversies en uitgaven van de vorige dag en of de uitgaven nog op schema liggen. De kleuren geven de budgetstatus per account aan:

  • Wit: Prima! je bent op schema.
  • Geel: Underspend: je geeft te weinig uit.
  • Rood: Je bent aan het overspenden: je geeft te veel uit!

  Het script werkt op basis van een Google sheet. Het script zal dit script de eerste keer voor je aanmaken. Dit kun je doen door de parameter prefillSpreadsheet de eerste keer op true te zetten.

  Instellingen

  Dit account werkt zowel op individueel account niveau als met MCC’s. Je kunt de volgende parameters instellen:

  var spreadsheetId: Hier komt het Google Sheets ID in te staan zodat het script weet waar het de accountinformatie kan ophalen (blauwe gedeelte):

  var prefillSpreadsheet: Zet deze parameter op true om éénmalig de Google sheet te vullen. Hierbij worden de bovenste rij van de sheet gevuld. Om te vullen zet de parameter op true. Daarna moet hij weer op false gezet worden om te voorkomen dat het script iedere keer opnieuw het script gaat vullen. Je kunt hier eventueel een voorbeeld bekijken van het Google sheet.

  var emailAddr: Vul het emailadres in waar het spend-rapport naartoe gestuurd kan worden.

  var emailSubject: Het onderwerp van de email. Bijv: ‘Dagelijks spend-rapport’

  var onlyReportProblems: Als deze parameter op true staat dan stuurt het script alleen mails als er problemen zijn (under of overspend)

  var ignoreNoBudgetCampaigns: Negeer de accounts waarbij er geen budget is ingesteld.

  var alwaysReport: Stuur een rapport, zelfs als er niets te rapporteren is.

   

  Wat in te vullen in het Google sheet?

  Hier vul je de Google Ads klantID’s in waarvoor je het rapport wilt ontvangen. Bij accountname kun je een een naam opgeven. Dit hoeft niet exact hetzelfde te zijn als de naam in het Google Ads account omdat het script alleen naar het klantID kijkt. Vervolgens vul je bij Budget target het maandbudget per klant in.

  Test het script of alles werkt en stel tot slot de planning in dat je deze rapportage dagelijks (of wekelijks) ontvangt. 

   

  Met dank aan Remko van der zwaag voor dit geweldige Google Ads script!

  //------------------------------------------------
  // Report on Budget vs Spend (Hybrid)
  // Created by: Remko van der Zwaag & PDDS
  // remkovanderzwaag.nl & pdds.nl
  // More info: http://goo.gl/d0KVTd
  // CHANGELOG
  // 12-06-2014: Combined two separate scripts into one Hybrid version (for MCC and accounts)
  // 12-02-2015: Added column Spend yesterday and empty columns with days
  // 18-06-2015: Added logic to only check campaigns with a specific label
  // 03-02-2016: Will check for labelled adgroups in ignored campaigns
  // 08-02-2016: Added label functionality to shopping campaigns
  // 24-02-2016: Added extra fields and fixed up table layout
  // 24-02-2016: Added option to switch label selection form OR to AND
  // 04-04-2017: Changes converted clicks to conversions due to sunset
  //------------------------------------------------
  
  var spreadsheetId = 'replace with id';// Google Spreadsheet with account info
  var prefillSpreadsheet = false; // When set to true, gets all accounts from the MCC account
   // and automagically adds their name and id to the spreadsheet
   // Use once, doesn't check for existing records
   // switch back to false after use
   // PREFERABLY RUN USING PREVIEW (true), CHANGE TO false AND SAVE
  
  var emailAddr = "your_address_here@example.com"; // Where you want the report sent, only works when
  var emailSubject = "Adwords spend report"; // What the email should be titled
  var onlyReportProblems = false; // Email will only contain accounts with errors
  var ignoreNoBudgetCampaigns = true; // Never show campaigns with a 0 budget
  var alwaysReport = true; // Send an email even if no accounts need to be reported on
   // For use in combination with the previous options
  var addWeekCols = false; // Add extra columns for the days of the week
  var features = {
   conversions: true,
   averageCpc: true,
   ctr: true,
   costPerConversion: true,
   yesterday: {
   cost: true,
   conversions: true,
   averageCpc: true,
   ctr: true,
   costPerConversion: true
   }
  };
  //I wanted to see if we can add Converted Clicks, average cost per click, ckick through rate, and cost per converted click into this?
  
  // Report colors
  var overspendColor = '#ffc7c1';
  var underspendColor = '#fffec1';
  
  // These are default values. Values found in the spreadsheet for the account will supercede these.
  var defaultCombination = 'OR';
  var defaultBudget = 0; // Budget for the month in the Google Ads account default currency
  var defaultOver = 0.1; // The amount the current tally can go over the running target budget (incl. today) before a warning is sent
  var defaultUnder = 0.1; // The amount the current tally can be under the running target budget. Set to 0 to ignore
   // both are decimals representing percent: 0.1 = 10%, 1 = 100%, etc
  
  // ADVANCED!
  // --------------------------------------------------------
  // Map spreadsheet info to fields we need
  // Here you can ajust what column translates to a property
  // 0 = A, 1 = B, etc.
  // We only work with the first sheet,
  // and only look at the first 26 columns (A-Z)
  // ONLY USE IF YOU WANT TO USE A DIFFERENT FORMAT THAN THAT
  // CREATED BY THE prefillSpreadsheet OPTION!
   function mapRowToInfo(row) {
   return {
   custId: row[1].trim(),
   cust: row[0],
   budget: row[2],
   labels: row[5].split(','),
   andOr: row[6],
   over: row[3],
   under: row[4]
   };
   }
  
  
  
  // PLEASE DON'T TOUCH BELOW THIS LINE
  
  var skipLabel = ''; // Fallback to retain backwards compatibility
  
  function main() {
   Logger.log(getSpreadsheetIds());
   try {
   // Uses parallel execution. Is limited to 50 accounts by Google.
   if (prefillSpreadsheet) {
   MccApp.accounts()
   .withLimit(50)
   .executeInParallel("getSSAccountInfo","saveSSAccountInfo");
   } else {
   MccApp.accounts()
   .withIds(getSpreadsheetIds())
   .withLimit(50)
   .executeInParallel("processAccount", "processReports");
   }
   } catch (e) {
   processReport(processAccount());
   }
  }
  
  // Get account name and id
  function getSSAccountInfo() {
   var result = {
   custId: Google AdsApp.currentAccount().getCustomerId(),
   cust: Google AdsApp.currentAccount().getName()
   };
   Logger.log(result);
   return JSON.stringify(result);
  }
  
  // Save account info to the spreadsheet
  function saveSSAccountInfo(response) {
   var ss;
   try {
   ss = SpreadsheetApp.openById(spreadsheetId);
   } catch (e) {
   }
   ss = ss.getSheets()[0];
   ss.appendRow(["Account Name", "Account ID", "Budget", "Overspend Ratio", "Underspend Ratio", "Campaign labels", "Label AND/OR"]);
   for (var i in response) {
   if(!response[i].getReturnValue()) { continue; }
   var rep = JSON.parse(response[i].getReturnValue());
   Logger.log(rep);
   ss.appendRow([rep.cust, rep.custId]);
   }
  }
  
  
  
  //I wanted to see if we can add Converted Clicks, average cost per click, ckick through rate, and cost per converted click into this?
  function costsForIterator(iterator, stats) {
   while (iterator.hasNext()) {
   var item = iterator.next();
   stats.skipList[item.getId()] = true;
   // We only look for costs made in the current month
   var iStats = item.getStatsFor("THIS_MONTH");
   stats.cost += iStats.getCost();
   stats.clicks += iStats.getClicks();
   stats.impressions += iStats.getImpressions();
   stats.conversions += iStats.getConversions();
  
  var iStatsYesterday = item.getStatsFor("YESTERDAY");
   stats.yesterday.cost += iStatsYesterday.getCost();
   stats.yesterday.clicks += iStatsYesterday.getClicks();
   stats.yesterday.impressions += iStatsYesterday.getImpressions();
   stats.yesterday.conversions += iStatsYesterday.getConversions();
   }
   return stats;
  }
  
  function costsForAdgroupsIterator(iterator, labels, operator, stats, skipList) {
   if (!operator) {
   operator = 'CONTAINS_ANY';
   }
   if (iterator) {
   while (iterator.hasNext()) {
   var campaign = iterator.next();
   if (skipList[campaign.getId()]) {
   continue;
   }
   var adGroups = campaign.adGroups();
   if (labels.length !== 0) {
   adGroups = adGroups.withCondition("LabelNames " + operator + " [" + labels.join(', ') + "]");
   }
  
  stats = costsForIterator(adGroups.get(), stats);
   }
   }
   return stats;
  }
  
  function processAccount() {
   var multiAccountInfo = getAccountInfo(),
   currency = Google AdsApp.currentAccount().getCurrencyCode(),
   results = [];
  
  for (var i in multiAccountInfo) {
   var accountInfo = multiAccountInfo[i],
   accountId = accountInfo.custId,
   budget = accountInfo.budget,
   over = accountInfo.over,
   under = accountInfo.under,
   account = accountInfo.cust,
   labels = accountInfo.labels,
   andOr = accountInfo.andOr;
  
  var stats = {
   skipList: {},
   cost: 0,
   conversions: 0,
   clicks: 0,
   impressions: 0,
   yesterday: {
   cost: 0,
   conversions: 0,
   clicks: 0,
   impressions: 0
   }
   },
   date = new Date();
  
  // There is no good way to use the account's timezone
   // We use UTC, because it's close enough for use in Europe
   // The standard timezone is most likely PST
  
  // We adjust the current date so the amount of the day that
   // has past is taken into account when setting a target
   // Otherwise, running early in the day gives up to a day of
   // extra budget, even though there has been no opportunity to spend it.
   var today = date.getUTCDate() - (1 - date.getUTCHours()/23),
   days = 32 - new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), 32).getUTCDate();
  
  // This is a pretty naive way to plot this information
   // But unless your spending is significantly weighted within a month
   // it should be a decent predictor
   var partOfMonth = today/days, // How far we are in the month
   maxInclTodayNoOver = partOfMonth * budget, // The part of the budget allotted to the part of the month that has passed
   maxInclToday = maxInclTodayNoOver * (1 + over), // The amount of money that has to be spent to warrant a warning mail
   minInclToday = maxInclTodayNoOver * (1 - under);
  
  // Get the campaigns for your account
   // You can add some conditions here, to limit the accounts counted etc.
   var campaignIterator = Google AdsApp.campaigns();
   var shoppingCampaignIterator = Google AdsApp.shoppingCampaigns();
   var operator = (andOr === 'AND') ? 'CONTAINS_ALL' : 'CONTAINS_ANY';
   var doAdgroups = false;
   if (labels.length === 1 && labels[0] == '') {
   labels = [];
   }
   if (labels.length !== 0) {
   for (var j in labels) {
   labels[j] = ''' + labels[j].trim() + '''
   }
   campaignIterator = campaignIterator.withCondition("LabelNames " + operator + " [" + labels.join(', ') + "]");
   shoppingCampaignIterator = shoppingCampaignIterator.withCondition("LabelNames " + operator + " [" + labels.join(', ') + "]");
   doAdgroups = true;
   } else if (hasLabel(skipLabel)) {
   campaignIterator = campaignIterator.withCondition("LabelNames CONTAINS_NONE ['" + skipLabel + "']");
   shoppingCampaignIterator = shoppingCampaignIterator.withCondition("LabelNames CONTAINS_NONE ['" + skipLabel + "']");
   }
   campaignIterator = campaignIterator.get();
   shoppingCampaignIterator = shoppingCampaignIterator.get();
  
  stats = costsForIterator(campaignIterator, stats);
   if (doAdgroups) {
   stats = costsForAdgroupsIterator(Google AdsApp.campaigns().get(), labels, operator, stats, stats.skipList);
   stats.skipList = {};
   }
  
  stats = costsForIterator(shoppingCampaignIterator, stats);
   if (doAdgroups) {
   stats = costsForAdgroupsIterator(Google AdsApp.shoppingCampaigns().get(), labels, operator, stats, stats.skipList);
   stats.skipList = {};
   }
  
  var cost = stats.cost;
   var diff = 0;
   if (cost > maxInclToday) diff = 1;
   if (cost < minInclToday && under !== 0) diff = -1;
  
  var diffLabel = {
   '-1': 'Underspend',
   '0': 'Within margins',
   '1': 'Overspend'
   };
  
  var remainingBudget = budget - maxInclTodayNoOver,
   delta = cost - maxInclTodayNoOver,
   daysLeft = days - today;
  
  // Format results as an object. processReports decides what to do
   var result = {
   reportable: (diff !== 0),
   cust: account,
   custId: accountId,
   budget: fMoney(currency, budget),
   budgetInt: budget,
   diff: diff,
   status: diffLabel[diff],
   target: fMoney(currency, maxInclTodayNoOver),
   actual: fMoney(currency, cost),
   delta: fMoney(currency, delta) + ' (' + twoDecPerc(delta/maxInclTodayNoOver) + ')',
   recommend: fMoney(currency, ((budget - cost) / daysLeft)),
   };
   var cpcc;
   if (features.conversions) {
   result.conversions = stats.conversions;
   }
   if (features.averageCpc) {
   result.averageCpc = fMoney(currency, stats.cost / stats.clicks);
   }
   if (features.ctr) {
   result.ctr = twoDecPerc(stats.clicks / stats.impressions);
   }
   if (features.costPerConversion) {
   cpcc = stats.conversions == 0 ? 'N/A'
   : twoDec(stats.cost / stats.conversions);
   result.costPerConversion = cpcc;
   }
  
  if (features.yesterday.cost) {
   result.yesterday_cost = fMoney(currency, stats.yesterday.cost);
   }
   if (features.yesterday.conversions) {
   result.yesterday_conversions = stats.yesterday.conversions;
   }
   if (features.yesterday.averageCpc) {
   result.yesterday_averageCpc = fMoney(currency, stats.yesterday.cost / stats.yesterday.clicks);
   }
   if (features.yesterday.ctr) {
   result.yesterday_ctr = twoDecPerc(stats.yesterday.clicks / stats.yesterday.impressions);
   }
   if (features.yesterday.costPerConversion) {
   cpcc = stats.yesterday.conversions == 0 ? 'N/A'
   : twoDec(stats.yesterday.cost / stats.yesterday.conversions);
   result.yesterday_costPerConversion = cpcc;
   }
  
  if (addWeekCols) {
   result.wd_ma = ' ';
   result.wd_di = ' ';
   result.wd_wo = ' ';
   result.wd_do = ' ';
   result.wd_vr = ' ';
   }
   results.push(result);
   }
  
  return JSON.stringify(results);
  }
  
  function hasLabel(label) {
   return Google AdsApp.labels().withCondition("Name = '" + label + "'").
   get().hasNext();
  }
  
  // Process the results of a single
  // Creates table, exports as html and sends to set emailaddress
  function processReport(report) {
   // Define table(headers)
   var table = buildTable();
   rep = JSON.parse(report);
   for (var j in rep) {
   // Skip campaign if budget is 0 and ignoreNoBudgetCampaigns is on
   if (ignoreNoBudgetCampaigns && rep[j].budgetInt === 0) { continue; }
   // Only show records that have over/underspend if onlyReportProblems is true
   if (onlyReportProblems === false || rep[j].reportable === true) {
   var attrs = {};
   if (rep[j].diff === -1) { attrs.style = 'background-color: ' + underspendColor; }
   else if (rep[j].diff === 1) { attrs.style = 'background-color: ' + overspendColor; }
   add_row(table, rep[j], attrs);
   }
   }
   sendEmail(table);
  }
  
  // Process the results of all the accounts
  // Creates table, exports as html and sends to set emailaddress
  function processReports(reports) {
   // Define table(headers)
   var table = buildTable();
   for (var i in reports) {
   if(!reports[i].getReturnValue()) { continue; }
   var rep = JSON.parse(reports[i].getReturnValue());
   for (var j in rep) {
   // Skip campaign if budget is 0 and ignoreNoBudgetCampaigns is on
   if (ignoreNoBudgetCampaigns && rep[j].budgetInt === 0) { continue; }
   // Only show records that have over/underspend if onlyReportProblems is true
   if (onlyReportProblems === false || rep[j].reportable === true) {
   var attrs = {style: 'padding: 2px 4px;'};
   if (rep[j].diff === -1) { attrs.style += 'background-color: ' + underspendColor; }
   else if (rep[j].diff === 1) { attrs.style += 'background-color: ' + overspendColor; }
   add_row(table, rep[j], attrs);
   }
   }
   }
   sendEmail(table);
  }
  
  function sendEmail(table) {
   // Only send if there is something to report, or alwaysReport is set.
   if (alwaysReport || table.rows.length > 0) {
   var htmlBody = '<' + 'h1>' + emailSubject + '<' + '/h1>' + render_table(table, {border: 1, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: "95%", style: "border-collapse:collapse;"});
   MailApp.sendEmail(emailAddr, emailSubject, emailSubject, { htmlBody: htmlBody });
   }
  }
  
  function buildTable() {
   var tableCols = {
   cust: 'Customer',
   custId: 'Customer-ID',
   budget: 'Budget',
   status: 'Status',
   target: 'Target spend',
   actual: 'Actual spend',
   delta: 'Delta',
   recommend: 'Recommended daily spend',
   };
  
  if (features.conversions) {
   tableCols.conversions = 'Conversions';
   }
   if (features.averageCpc) {
   tableCols.averageCpc = 'Avg CPC';
   }
   if (features.ctr) {
   tableCols.ctr = 'Avg CTR';
   }
   if (features.costPerConversion) {
   tableCols.costPerConversion = 'Cost per conv';
   }
   if (features.yesterday.cost) {
   tableCols.yesterday_cost = 'Spend (y)';
   }
   if (features.yesterday.conversions) {
   tableCols.yesterday_conversions = 'Conversions (y)';
   }
   if (features.yesterday.averageCpc) {
   tableCols.yesterday_averageCpc = 'Avg CPC (y)';
   }
   if (features.yesterday.ctr) {
   tableCols.yesterday_ctr = 'Avg CTR (y)';
   }
   if (features.yesterday.costPerConversion) {
   tableCols.yesterday_costPerConversion = 'Cost per conv (y)';
   }
  
  if (addWeekCols) {
   tableCols.wd_ma = 'Mo';
   tableCols.wd_di = 'Tu';
   tableCols.wd_wo = 'We';
   tableCols.wd_do = 'Th';
   tableCols.wd_vr = 'Fr';
   }
   return create_table(tableCols);
  }
  
  // Few formatting functions
  function twoDec(i) {
   return parseFloat(i).toFixed(2);
  }
  
  function twoDecPerc(p) {
   return twoDec(p * 100) + '%';
  }
  
  function fMoney(currency, amount) {
   if (currency == 'EUR') {
   currency = '€';
   } else if (currency == 'USD') {
   currency = '$';
   }
   return currency + '&nbsp;' + twoDec(amount);
  }
  
  function getSpreadsheetIds() {
   var ids = [],
   ss,
   reAWId = /^([0-9]{3})-([0-9]{3})-([0-9]{4})$/;
  
  try {
   ss = SpreadsheetApp.openById(spreadsheetId);
   } catch (e) {
   return ids;
   }
   ss = ss.getSheets()[0];
   var rows = parseInt(ss.getLastRow());
   var range = ss.getRange("A1:Z" + rows).getValues();
   for (var i = 0; i < rows; i++) {
   var account = mapRowToInfo(range[i]);
   if (!reAWId.test(account.custId)) {
   continue;
   }
   ids.push(account.custId);
   }
   return ids;
  }
  
  // Fetch info for current account from the spreadsheet
  // MCC scripts don't seem to support shared state between
  // Parallel executions, so we need to do this fresh for every account
  
  // Uses default info from 'defaults' set in script, and replaces with
  // values from spreadsheet where possible
  function getAccountInfo() {
   var ss;
   var reAWId = /^([0-9]{3})-([0-9]{3})-([0-9]{4})$/;
   var protoAccount = {
   custId: Google AdsApp.currentAccount().getCustomerId(),
   cust: Google AdsApp.currentAccount().getName(),
   budget: defaultBudget,
   labels: [],
   over: defaultOver,
   under: defaultUnder,
   andOr: defaultCombination
   };
  
  try {
   ss = SpreadsheetApp.openById(spreadsheetId);
   } catch (e) {
   return [protoAccount];
   }
   ss = ss.getSheets()[0];
   var rows = parseInt(ss.getLastRow());
   var range = ss.getRange("A1:Z" + rows).getValues();
   var accounts = [];
  
  for (var i = 0; i < rows; i++) {
   var account = mapRowToInfo(range[i]);
   if (!reAWId.test(account.custId) || account.custId !== protoAccount.custId) {
   continue;
   }
  
  for(var key in account) {
   if (account[key] === '') {
   account[key] = protoAccount[key];
   }
   }
   accounts.push(account);
   }
   if (accounts.length === 0) {
   return [protoAccount];
   } else {
   return accounts;
   }
  }
  
  // Instantiate a table object with given column names
  // Either as array or object/hash
  function create_table(cols) {
   var table = { head: [], rows: [], row_attrs: [], row_names: undefined};
   if (cols instanceof Array) {
   table.head = cols;
   } else if (cols instanceof Object) {
   var i = 0;
   table.row_names = {};
   for (var key in cols) {
   table.head.push(cols[key]);
   table.row_names[key] = i;
   i++;
   }
   }
   return table;
  }
  
  // Add a row to the table object
  // Either an clean array or an object
  // with correct parameter names
  function add_row(table, row, attrs) {
   if (row instanceof Array) {
   table.rows.push(row);
   return;
   }
   if (table.row_names === undefined) {
   return;
   }
   var new_row = [];
   for (var key in row) {
   if (table.row_names[key] === undefined) {
   continue;
   }
   new_row[table.row_names[key]] = row[key];
   }
   table.rows.push(new_row);
   table.row_attrs.push(attrs);
  }
  
  // Log the contents of the table object in a semi readable format
  function log_table(table) {
   Logger.log('----------------------------------');
   Logger.log(table.head.join(' | '));
   Logger.log('----------------------------------');
   for (var i in table.rows) {
   Logger.log(table.rows[i].join(' | '));
   }
   Logger.log('----------------------------------');
  }
  
  // Turn the table object into an HTML table
  // Add attributes to the table tag with the attrs param
  // Takes an object/hash
  function render_table(table, attrs) {
   function render_tag(content, tag_name, attrs) {
   var attrs_str = '';
   if (attrs instanceof Object) {
   for (var attr in attrs) {
   attrs_str += [' ',attr,'="', attrs[attr], '"'].join('');
   }
   }
   var tag = ['<' + tag_name + attrs_str + '>'];
   tag.push(content);
   tag.push('<!--' + tag_name + '-->');
   return tag.join('');
   }
   function render_row(row, field, row_attrs) {
   if (field === undefined) {
   field = 'td';
   }
   var row_ar = new Array(table.head.length);
   for (var col in row) {
   row_ar.push(render_tag(row[col], field, row_attrs));
   }
   return render_tag(row_ar.join(''), 'tr');
   }
   var table_ar = [];
   table_ar.push(render_row(table.head, 'th', {style:'background-color: #333333; color: #fefefe; padding: 2px 4px'}));
   for (var row in table.rows) {
   table_ar.push(render_row(table.rows
  , 'td', table.row_attrs
  )); } return render_tag(table_ar.join(''), 'table', attrs); }